O Nas

Słowo Dom, słowo, które wywołuje emocje, powoduje nostalgię i zadumę nad tym co minęło. Przymykając oczy, jak w kadrze z filmu przewijają się obrazy z minionych lat. Przypominamy sobie o tym wszystkim czym były dla nas dni, miesiące, lata, które już za nami…

Słowo Dom to słowo, które sprawia, że pojawia się ciepły uśmiech na twarzy. Choć są to chwile, które minęły. To my chcemy, by nadal słowo Dom kojarzyło się z ciepłem, bezpieczeństwem i miłością drugiego człowieka, by nadal wywoływało uśmiech na twarzy. Staramy się by był to „nasz wspólny Dom”, „nasz Dom w Karolinowie”.

DPS w Karolinowie usytuowany jest na terenie wiejskim w odległości 25km od miasta Płońsk i tyle samo od Ciechanowa. Ogólna powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 1,78 ha, zaś użytkowa obiektu 1902,8 m. Jest to miejsce ciche i spokojne, przy drodze w pobliżu lasu, choć i kawałkiem lasu na terenie Domu.

Nasz dom jest jednopiętrowy. Już w projekcie założono jego bezbarierowość dla osób niepełnosprawnych. Do komunikacji pionowej został zainstalowany dźwig osobowy typu szpitalnego. Na korytarzach zainstalowane są poręcze. Dom posiada instalację elektryczną, wodną, cieplną, p/poż, przyzywową, telefoniczną i telewizyjną oraz własną biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków. Pensjonariusze mieszkają w pokojach jedno bądź dwuosobowych z łazienkami umieszczonymi przy pokojach. Na terenie Domu znajdują się również m.in.: 2 świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny, 2 pracownie terapii zajęciowej, w jednej z nich znajduje się domowa biblioteczka, sala rehabilitacyjna, wyposażona w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji, gabinet zabiegowy, jadalnia, pralnia. W Domu znajduje się kaplica, do której są dwa wejścia jedno z Domu, drugie z zewnątrz. Mieszkańcy mają także do swojej dyspozycji 2 podręczne kuchenki, znajdujące się obok kącików wypoczynkowych.

Niewątpliwie naszym celem jest to, by w naszym Domu każdy jego mieszkaniec pozostawał jak najdłużej samodzielny i niezależny, by umiał się zaadaptować i zaakceptować nowy etap życia. Dlatego też działa terapia zajęciowa, która ma na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej naszych mieszkańców. Terapeuci wraz z opiekunami starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki zakres zajęć. Dzienny plan pracy z mieszkańcami dostosowuje się do istniejących warunków, z jednej strony możliwości psychicznych i zdrowotnych mieszkańców w danym dniu, z drugiej zaś warunków pogodowych.