Certyfikat „Opieka bez agresji”

P1080467Certyfikat „Opieka bez agresji”

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie w dniu 16 kwietnia 2009r decyzją Zarządu Fundacji Orator – Lider Partnerstwa „Opieka Bez Agresji” reprezentowany przez panią dyrektor Agnieszkę Klimczewską otrzymał z rąk profesora Zbigniewa Tarkowskiego Certyfikat „Opieka Bez Agresji”. Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie otrzymał ten Certyfikat jako czwarty Dom w Polsce.

Certyfikat „Opieka Bez Agresji” zobowiązuje wszystkich pracowników zespołu pielęgniarsko – opiekuńczo – terapeutycznego do stosowania w codziennej pracy zasad opieki bez przemocy oraz dbałości o przestrzeganie praw mieszkańców.

Certyfikat ten jest zapewnieniem dla osób, które zechcą zamieszkać lub umieścić najbliższych w naszym Domu, że mogą mieć pewność o wysokim poziomie świadczonych usług opiekuńczych oraz, że posiadamy specjalistyczną wiedzę dotyczącą reagowania w sytuacjach wystąpienia agresji.

FUNDACJA ORATOR
www.orator.pl