Oferta i warunki przyjęć

038

ZADANIA

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie jest placówką stacjonarną tj. pobytu stałego dla 40 osób przewlekle somatycznie chorych. DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Płoński.
Administracja Domu pracuje w godzinach 8.00 – 16.00

WARUNKI PRZYJĘCIA