Aktualności

Składamy serdeczne   podziękowania   Mazowieckiemu   Centrum   Polityki   Społecznej   za    nieodpłatne     przekazanie    urządzenia do   oczyszczania   powietrza   i  powierzchni z drobnoustrojów – AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A.
Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

       W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 zastosowanie tego urządzenia pozwoli zminimalizować ryzyko zachorowania na COVID-19 mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Kar olinowie.

„ Dbamy o powietrze, którym oddychasz…”