Czas wolny

Organizacja czasu wolnego mieszkańców jest jednym z ważnych zadań realizowanych przez personel Naszego domu.

Mieszkańcy, oprócz dostępu do prasy, książek, telewizji mają możliwość czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych i relaksacyjnych m.in. wycieczki, imprezy integracyjne, programy poetycko – muzyczne. Cyklicznie w Naszym Domu odbywają się imprezy imieninowe, urodzinowe oraz spotkania z dziećmi z zaprzyjaźnionych szkół oraz przedszkoli, które programami artystycznymi przypominają nam o zbliżających się Świętach.

dps_07

W Domu od sześciu lat prężnie działa zespół taneczno – wokalny „Caro” oraz kabarecik „Szpileczka”. Członkami tych sekcji są mieszkańcy, którzy dumnie reprezentują Nasz Dom podczas festiwali i przeglądów twórczości artystycznej oraz zajmują się oprawą artystyczną wszystkich imprez organizowanych w Naszym Domu.

dps_08

Corocznie Nasz Dom organizuje festiwal piosenki, na który zapraszane są zespoły z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej, Klubów Seniora oraz Związków Emerytów i Rencistów.

Do zajęć wolno czasowych mieszkańców należy również artyterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia.
Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery do pobliskich lasów na grzybobrania, jagody, konwalie oraz wycieczki nad pobliski Zalew Nowomiejski.